O nama

Sto­lar­ija Fine line osno­vana je 2005. godine u Mat­uljima pod prvo­bit­nim nazivom VD mon­taža ; spo­jem ljubavi prema drvetu i nas­tavkom 40. godišnje tradi­cije sto­larskog zanata i obrade drva.

U vlasti­toj suvre­meno opreml­jenoj radion­ici na raspo­la­ganju su nam naj­mod­erniji stro­jevi koji jamče kvalitetu i pre­ciznost izrade.

Što radimo

Po Vašoj narudžbi i želji, u našoj ponudi tako možete naći kuhin­jski nam­ješ­taj, spavaće sobe, dnevne boravke, dječje sobe, pred­soblja, ste­peništa, sobna vrata, ure­d­ski nam­ješ­taj i sve ostale proizvode koris­teći najbolje sirovine i najk­valitet­niji okov za kvalitetne i pre­poz­natljive finalne proizvode.

Vizual­izaci­jom ide­jnog rješenja, kreiramo najbolje za Vas.

© Copyright FINE LINE 2021 | Design by WEB PULSE